Sol omnia regit

25/9 - 25/11 2018
MICHAL KALHOUS

Michal Kalhous patří k nejzajímavějším a nejdiskutovanějším umělcům současné české scény. Jeho fotografie jsou navýsost originální promyšleným používáním technické nedokonalosti, svébytnou tonalitou, velikostí finálních pozitivů a nakonec i vybranými záběry. Přesto ale nabízejí všem divákům jakousi základní a všeobecně srozumitelnou hodnotovou orientaci v tomto světě, jakýsi lektvar ryzosti a v nejlepším slova smyslu obyčejnosti.
 
Výstavu zahájí Robert Helbich a kurátor Lukáš Bártl za účasti autora. Hudební doprovod obstará GEN TRIO (japonsko- české smyčcové trio).
Výstava potrvá od 26. září do 25. listopadu 2018.