SELF-POTRTAITS

2014
Dita Pepe

Kniha SELF-PORTRAITS 1999–2014 obsahuje rozšířený, chronologicky řazený výběr fotografií z jednotlivých sérií Autoportrétů se ženami, Autoportrétů s muži a Autoportrétů s rodinami. Doplňují ji texty a komentáře samotné autorky, jež popisují vznik jednotlivých fotografií a průvodní text Lukáše Bártla.