Self Portaits

15/10 2014 - 6/2 2015
Dita Pepe

Výstava fotografií představuje kurátorský výběr Lukáše Bártla z tvorby přední české fotografky Dity Pepe. Snaží se o nový pohled na její cykly Autoportrétů se ženami, Autoportrétů s muži a Autoportrétů s rodinami. Výstavu doprovází kniha, která pod stejnojmenným názvem chronologicky shrnuje všechny tři cykly.
Kromě textu kurátora obsahuje publikace SELF-PORTRAITS také poznámky a komentáře samotné autorky, kterými přibližuje okolnosti vzniku jednotlivých snímků.