MEJDAN PODLE PLÁNU

2017
Imrich Veber

Kniha MEJDAN PODLE PLÁNU představuje dlouhodobý, upřímný a otevřený záznam situace ve společnosti v období let 2008—2016 a zároveň je vizuálním záznamem jedné z nejvýznamnějších opavských sociálních institucí a architektonické dominanty města. Díky dlouhodobému vztahu fotografa s jeho obyvateli se podařilo citlivě zachytit dobu, kdy sociální péče v českém prostředí zažívala přerod ze starého systému na nový, konkrétně transformaci z hromadného bydlení na individuální.