Fotografie

2018
Michal Kalhous

Ludvík Vaculík napsal před několika lety do Lidových novin nádherný fejeton Jsme v nebi. Líčí v něm dny naplněné jarním úklidem zahrádky, odpočinkem "pod jednou velkou borovicí", pozorováním nebe, zahrady a stále se měnící přírody. Celý Vaculíkův text je jakousi poklonou všednosti, ke které na konci života dospěl. Ne že by Michal Kalhous "jen" posedával na zahrádce a pozoroval okolí, ale onen pokorný dík každému ránu a každému večeru jej se zmíněným fejetonem v mnohém propojuje.
/Lukáš Bártl, Michal Kalhous FOTOGRAFIE, 2018, str. 4./