Efemeria

8/10/2020 - 2/2/ 2021
Jaroslav Pulicar

Dílo téměř každého fotografa je zásadně určeno dvěma momenty. Tím prvním je okamžik vzniku snímku, jenž může být dílem náhody, ale i do důsledku připraveným tvůrčím aktem. Tím druhým – na který se rádo zapomíná – je selekce „toho pravého“ záběru z mnoha set políček filmu, což je neméně podstatná a v mnoha ohledech urputná práce. Fotografie je však oproti jiným médiím specifická též nutností editovat díla do celků a procovat s kontextem. Tato práce se asi nejzřetelněji vyjevuje v tom, co dnes bývá označováno za „klasický dokument“. 
Jaroslav Pulicar (*1954) patří v současné době k nejvýraznějším postavám české dokumentární fotografie a svoje více jak třicetileté bilancuje v rámci výstavy Efemeria a především pak ve stejnojmenné knize, kterou ve spolupráci s Galerií Valchařská vydává.